Till innehåll på sidan
Tre personer cyklar på en cykelbana

Webbinarium – ökad och säker cykling i stadsmiljö

Välkommen till ett arrangemang inom Trafikverkets arena för transporteffektiv stadsmiljö. Det riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en transportintensiv verksamhet.

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka.

Hela programmet och anmälan hittar du på Trafikverkets webbplats – Trafikverkets webbplats

Webbinariet genomförs torsdag 18 mars klockan kl 13.00–14.30. Anmälan är öppen till den 16 mars