Till innehåll på sidan

Webbinarium: Nordiskt samarbete kring Agenda 2030 i kommuner och regioner

Nordiska ministerrådet arrangerar en webbinarie-serie för alla som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030 inom kommuner och regioner i de nordiska länderna. Fokus kommer att ligga på kunskapsutbyte och praktisk implementering. Sex webbinarier på olika teman kommer genomföras från december till februari. Den första ägde rum 2 december och handlade om  klimatarbete. Det andra webbinariet på temat digitalisering går av stapeln den 9 december.

Se hela programmet på Nordregios webbplats.

Språk: Seminariet kommer att genomföras på engelska.