Till innehåll på sidan

Webbinarium: Framtiden vi bygger – Öppen utlysning för team

Delta i detta webbinarium där du får reda på allt du behöver för att veta om den öppna utlysningen, dess ansökan och initiativet Framtiden vi bygger – Visioner för ett hållbart samhällsbyggande.

Om initiativet

Vi efterlyser tvärvetenskapliga team för att skapa visioner om hur samhällsbyggnadssektorn ska fungera och organiseras i en framtid där målen i Agenda 2030 uppnås.

Den sektor som formar vår byggda miljö spelar en avgörande roll för att nå målen i Agenda 2030. Vi behöver gemensamma visioner som kan stödja, inspirera och informera flera aktörer inom sektorn i Sverige i deras arbete med att samverka, ställa om och tillsammans hitta nya sätt att arbeta och organisera för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna, främja en hållbar stadsutveckling, säkerställa tillgång till bostäder och infrastruktur och skapa inkluderande samhällen.

Initiativet ”Futures We Build” bjuder in team att skapa framtidsvisioner där hållbarhetsmålen uppfylls i den byggda miljön. En jury kommer att välja ut tre team för att skapa dessa visioner. De team som väljs ut kommer att få stöd, insikter om utmaningar och möjligheter som nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssektorn står inför. Teamets arbete kommer att pågå från juli 2024 till december 2024. De kommer också att få tillgång till kunskap och verktyg för hur man kan arbeta med framsyn och skapa kraftfulla och trovärdiga framtidsvisioner. Varje team kommer att skapa en vision med fokus på en särskild utmaning inom sektorn för att nå målen i Agenda 2030, som kommer att presenteras i januari 2025. Dessa tre visioner kommer att informera, stödja och inspirera till samtal, framtida samarbeten och initiativ bland nyckelaktörer i sektorn.

Ansökningsperioden är 1 februari-31 mars 2024 och kommer att delas i olika kanaler.

Hör av dig till Rebecka Nilsson, projektledare, om du har några frågor: rebecka@mediaevolution.se

Häng med oss på detta webbinarium så får du veta mer och få svar på alla frågor du kan tänkas ha om ansökningar och satsningen.

Webbinarium på dagordningen:

  • ”The Futures We Build – Visions for Sustainable Built Environment” – varför behöver vi flera visioner för att vägleda sektorn.
  • Vem söker vi och hur man bygger ett team som kan skapa en kraftfull vision för sektorn.
  • Ansökningsprocess och viktiga datum.

Läs mer på anmälningssidan!