Till innehåll på sidan

Verktyg för strategier för territoriell och lokal utveckling lanseras

SAT4TER är ett kostnadsfritt och anonymt verktyg som lokala myndigheter och förvaltningsmyndigheter kan använda för att själva utvärdera om deras territoriella strategier bygger på de viktigaste inslagen i EU:s integrerade strategi för territoriell utveckling i områden utanför städerna.

Självbedömningsverktyget för strategier för territoriell och lokal utveckling (SAT4TER) är ett användarvänligt, kostnadsfritt och anonymt verktyg för lokala myndigheter och förvaltningsmyndigheter samt andra lokala aktörer som ansvarar för att utarbeta eller uppdatera integrerade strategier för territoriell utveckling i områden utanför städerna. Sådana strategier är de som omfattas av politiskt mål 5, särskilda mål 2 – i enlighet med artikel 3 e i förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden – och närmare bestämt strategier för integrerad territoriell investering eller lokalt ledda utvecklingsstrategier och andra typer av strategier som använder en blandning av territoriella verktyg i icke-urbana miljöer.

Verktyget underlättar självbedömningen för lokala aktörer och hjälper dem att identifiera styrkor och möjligheter att utveckla sina utvecklingsstrategier.

Under lanseringsevenemanget kommer en översikt över verktygets politiska sammanhang och vetenskapliga logik att följas av en live-demo och en interaktiv frågestund. Gästtalare från lokala myndigheter som har testat verktyget i en pilotfas kommer också att ge sina synpunkter på dess tillämplighet i varje skede av utformningen och genomförandet av integrerade territoriella strategier.

Sista anmälningsdag är fredagen den 19 april 2024 kl. 23:59 (CEST).

Läs mer om agenda och detaljer (på europa.eu)