Till innehåll på sidan

Välkommen till European Viable Cities Day 2023

Tillsammans mot klimatneutrala städer 2030

Viable Cities och EU-kommissionens representation i Sverige har glädjen att bjuda in till vår sjätte European Viable Cities Day den 8 december 2023. – En brygga mellan det svenska och europeiska arbetet mot missionen om klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

Med sju år kvar till målet om klimatneutrala städer krävs åtgärder nu. Ett radikalt genomförande är av största vikt. Vid detta evenemang kommer vi att diskutera hur vi kan påskynda omställningen ur flera perspektiv: mobilisering och kapacitetsuppbyggnad för klimatomställning, skapande av konkurrenskraft och arbetstillfällen genom klimatomställning, radikal implementering och uppskalning. Vi är hedrade över att det finns många nyckelaktörer i klimatomställningen i städer, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ambitioner för nästa steg mot uppdraget i Sverige och Europa.

Undertecknandet av Klimatkontrakt 2030
De första svenska kontrakten undertecknades 2020 av nio kommunalråd och generaldirektörer från fyra myndigheter. Sedan dess har det svenska klimatarbetet inspirerat till den europeiska nivån där 112 städer har anslutit sig till missionen om klimatneutrala städer till 2030.

I år, 2023, har de första europeiska versionerna av Climate City Contract undertecknats och Viable Cities fortsätter att mobilisera tillsammans med 23 svenska städer och sex myndigheter. Den 8 december 2023 undertecknar svenska städer och myndigheter ett reviderat och mer ambitiöst Klimatkontrakt 2030. Rörelsen för att påskynda klimatomställningen och bana väg för många andra växer och tar fart.