Till innehåll på sidan

Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare. Träd-plantering fyller också en viktig funktion i klimatanpassningen och för att främja hållbara städer i ett föränderligt klimat. Lyssna till Göteborg stads arbete och forskningsprojekt kring klimatanpassningsåtgärder.

Medverkande:

Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs stad, Anna Levinsson, forskare inom urban vegetation, SLU och Jenny Klingberg, föreståndare för centrum för globala biodiversitetsstudier.

Moderator är Tove Andréasson Derner, Formas.

Se seminariet:

Delta på plats på Forskartorget på Bokmässan eller se seminariet digitalt på forskartorget.se

Läs mer här