Till innehåll på sidan

Transition Lab Forum – Energiinvesteringar och elektrifiering för klimatneutrala städer

Hur säkrar vi en klimatsmart, hållbar energiförsörjning i en allt mer elektrifierad värld? Det händer mycket inom energiområdet nu som får stora konsekvenser för städernas arbete med att bli klimatneutrala, i en orolig omvärld. Samordnade och modiga investeringar behöver göras och klimatinvesteringsplaner får ökad betydelse. Energibesparing, effektiv elektrifiering och snabbare införande av förnybar energi är några saker vi kommer fördjupa oss i på Transition Lab Forum 10 i Uppsala den 13 oktober.

Det europeiska PED-programmet, Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development, leds av bland andra Viable Cities och involverar flera städer i Sverige. Vi kommer bland annat höra om arbetet med att skapa en energipositiv stadsdel i Uppsala. Skriv upp 13 oktober i kalendern för att lära dig hur klimatsmarta energiinvesteringar kan bidra till att snabba på omställningen till klimatneutrala städer!
Transition Lab Forum 10 handlar omställning av energisystem, elektrifiering och klimatinvesteringsplaner och arrangeras av Uppsala kommun och Viable Cities.

Med jämna mellanrum anordnar Viable Cities tillsammans med sina partners Transition Lab Forum – en konferens som inspirerar, ger tillfälle till kunskapsutbyte, lärande och gemensamt arbete för att åstadkomma en förändring på djupet och snabba på utvecklingen mot klimatneutrala städer 2030.