Till innehåll på sidan

Skogens roll för samhället – utöver trä och kol

Skogen förväntas generera en mångfald av nyttor för samhället. Utöver värdefulla träprodukter och lagring av kol, uppmärksammas alltmer även andra bidrag från skogen och dess ekosystemtjänster. Detta leder till komplexa krav på hur vi värderar, förvaltar och sköter skogar för ett hållbart samhälle.

Under detta seminarium kommer du att möta representanter från fem svenska statliga myndigheter med olika ansvarsområden kopplade till skogar och skogsekosystem.

De kommer att diskutera frågor som:

  • Vad är er myndighets viktigaste uppgift kopplad till skog och samhälle?
  • Vilken är er myndighets största utmaning kopplad till era prioriterade uppgifter kring skog?
  • Vilka utmaningar ser er myndighet framöver (mot 2050) gällande skogar och samhälle – utifrån er roll och perspektiv?

Under seminariet kommer deltagarna att ha möjlighet att ställa frågor till panelen. Seminariet är ett evenemang för deltagare vid den internationella skogsforskningsunionens, IUFRO:s, världskongress på Stockholmsmässan. Det är även ett digitalt evenemang öppet för alla.

Seminariet hålls på engelska.

Mer information och intresseanmälan till seminariet finns på engelska.