Till innehåll på sidan

Skärgårdsseminarium – planering för en hållbar skärgårdsutveckling

Hur kan en bättre planering bidra till en hållbar skärgårdsutveckling? Skärgårdar och små öar är geografiska områden med många speciella egenskaper som kräver särskilda samhällslösningar. En begränsad ö-yta behöver bli delad mellan olika intressen, funktioner och aktiviteter. Samtidigt är transporter till och från öarna både tidskrävande och kostsamma. Vi måste ta hand om utmaningar vad gäller bostadsförsörjning, energiproduktion, vattenbruk, naturskydd med mera. Det måste ske för att vi ska ha en hållbar utveckling i dessa delar av Sverige.

Planering syftar till att balansera olika behov och intressekonflikter. I arbetet tar vi fram region- och översiktsplaner, transportplaner, havsplaner, regionala strategiska utvecklingsplaner samt vägledande nationella strategier inom olika samhällssektorer och branscher. Planering är alltså ett beprövat angreppssätt för att hitta konkreta lösningar på olika samhällsnivåer. Men utifrån vad vi har lärt oss de senaste åren behöver vi mer än så för att nå en hållbar utveckling.

Att överbrygga gränser inom och mellan planeringsnivåer och gentemot civilsamhället är på så sätt en förutsättning. Även för en hållbar utveckling i landsbygder såsom skärgårdar och små öar. De offentliga resurserna är begränsade och vi måste använda dem med omsorg. Att uppnå fler och bättre resultat är endast möjligt genom gemensamma handlingar och åtgärder.

Det europeiska kunskapsnätverket ESPON och Tillväxtverket bjuder in till ett digitalt seminarium. Det äger rum den 14 september 2023 och blir ett samtal om hur olika planeringsnivåer beaktar skärgårdar och små öar. Bland andra medverkar Paulina Rytkönen och Tommy Larsson Segerlind (Södertörns högskola) samt Erik Gløersen (Spatial Foresight i Luxembourg). Representanter från olika samhällsnivåer är Richard Holm (Strömstad kommun), Anna Karlin (Region Östergötland), Martin Olauzon (Tillväxtverket) och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Tid: 14 september 2023 kl 10.00 till cirka 11.30

Frågor besvaras av wolfgang.pichler@tillvaxtverket.se   Tel: +46 8 681 91 72