Till innehåll på sidan

Seminarium om Östersjöstrategin

Välkommen till ett digitalt seminarium med fokus på hur myndigheter och organisationer kan använda EU:s Strategi för Östersjöregionen som ett verktyg för sitt strategiska utvecklingsarbete i relation till den Europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Seminariet är digitalt och äger rum tisdagen den 5 oktober kl 9.30–12.00.

Målgruppen för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Seminariet anordnas av Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Föreningen Norden, Universitets- och högskolerådet och Jordbruksverket.