Till innehåll på sidan

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Ett seminarium om grönplanering utifrån platsens förutsättningar och om vinsterna av att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering.

Grönstrukturen är jämte bostäder och trafik en av de tre viktiga grundstrukturerna i samhällsplaneringen. Att arbeta med att utveckla grönstrukturen i samhällsplaneringen stärker samhällsviktiga och livsnödvändiga funktioner som biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, klimatanpassning och folkhälsa. En fysisk planering med utvecklad grönplanering och naturbaserade lösningar försäkrar oss också mot framtida skador och kostnader.

Om seminariet

Naturvårdsverket bjuder tillsammans med Lycksele kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten och biosfärområde Vindelälven- Juhttatahkka in till en heldag om naturens möjligheter att hantera nuvarande och kommande samhällsutmaningar och om kommunernas viktiga roll på vägen mot ett hållbart samhälle.

Syftet med dagen är att mötas på plats och gemensamt bidra till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar samhällsplanering där grönplanering och naturbaserade lösningar har en central roll.

Det här är ett av totalt fem seminarier som anordnas av på olika platser i landet. Det är en del i Naturvårdsverkets satsning på att nå ut och få dialog med kommuner om möjligheterna med grönplanering.

Anmälan

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar – Lycksele (invajo.com)

Mer information om program etc

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar (naturvardsverket.se)