Till innehåll på sidan
Ny rapport om gestaltad livsmiljö. Bild på rapport om gestaltad livsmiljö.

Ny rapport om gestaltad livsmiljö

Hållbarhet, kvalitet och ekonomi 

När? Onsdag 6 mars kl. 9.00–9.55.

Hur? Digitalt frukostseminarium. Gratis.

Den 6 mars presenterar ArkDes sin årliga rapport om Politik för gestaltad livsmiljö. Temat är i år Hållbarhet, kvalitet och ekonomi. Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där ArkDes tillsammans med experter inom området diskuterar politikens framgångar och utmaningar. De ger också konkreta medskick och spaningar inför framtiden.

Rapporten, på uppdrag av Kulturdepartementet, har sin utgångspunkt i Politik för gestaltad livsmiljö. Den vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Årets rapport fokuserar på den del av politiken som fastställer att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Bild: Magdalena Czarnecki