Till innehåll på sidan

Nordic co-design event of the New European Bauhaus

The New European Bauhaus är ett kreativt initiativ som syftar till att kombinera hållbarhet, inkludering och estetik. Det är ett miljö-, ekonomiskt och kulturellt projekt som initierats av Europeiska kommissionen.Lär dig mer om det nya europeiska Bauhaus och delta i att dela inspirerande exempel, nya idéer och överhängande utmaningar genom att gå med i co-designevenemanget.

Det första nordiska samdesignevenemanget är ett tillfälle att lära sig om och delta i utformningen av det nya europeiska Bauhaus. Du introduceras till New European Bauhaus och den roll som nordiska länder och verksamma kan spela i initiativet. Fem spår kommer diskuteras utifrån inspirerande exempel och co-design idéer och utmaningar. Mer detaljerade beskrivningar av spåren kommer att presenteras.

Vi vill uppmana nordiska arkitekter, konstnärer, designers, ingenjörer, forskare, entreprenörer, studenter och alla intresserade att gå med oss ​​för att forma det nordiska perspektivet för det nya europeiska Bauhaus.

Läs mer här – Nordic Bauhaus webbplats

Evenemanget anordnas av Finlands miljöministerium i samarbete med Nordiska ministerrådet, Finlands utbildnings- och kulturministerium, Archinfo Finland, DOGA – Design och arkitektur Norge och Island Design and Architecture.

 

Tid: 24 mars kl 12.00–16.00
Språk: Engelska

Evenemanget anordnas av Finlands miljöministerium i samarbete med Nordiska ministerrådet, Finlands utbildnings- och kulturministerium, Archinfo Finland, DOGA – Design och arkitektur Norge och Island Design and Architecture.