Till innehåll på sidan

Nordic co-design event of the New European Bauhaus: Wood Architecture and Design in Bauhaus

Rådet för hållbara städer bjuder tillsammans med Nordiska minsterrådet och en rad andra aktörer in till workshop om träarkitektur och design.

Det tredje nordiska samdesignevenemanget kommer att handla om träarkitektur och design i den byggda miljön. Ta med dina idéer, åsikter och exempel på vackra nordiska miljöer och delta i inspirerande samarbete.

Rådet för hållbara städer tillsammans med Nordiska ministerrådet vill uppmana nordiska arkitekter, konstnärer, formgivare, ingenjörer, forskare, entreprenörer, studenter och alla intresserade att tillsammans med oss utforma det nordiska perspektivet på träarkitektur och design för det nya europeiska Bauhaus-initiativet.

Vad kan vi lära oss av den nordiska traditionen? Vad behöver vi för att bygga en mer hållbar framtid? Hur kan träarkitektur och design förändra levnadskvaliteten och skapa bättre miljöer i alla skalor?

Läs mer här – Nordic Bauhaus webbplats

Tid: 19 maj kl 12.00–16.00
Språk: Engelska

New European Bauhaus är ett kreativt initiativ som syftar till att kombinera hållbarhet, inkludering och estetik. Det är ett miljö-, ekonomiskt och kulturellt projekt som initierats av Europeiska kommissionen.