Till innehåll på sidan

Naturbaserade och mångfunktionella lösningar – kommunens roller och verktyg

SKR bjuder in till ett digitalt seminarium 12 april om kommuners roller och möjligheter att arbeta med naturbaserade och mångfunktionella lösningar.

Vilka arbetssätt, metoder och verktyg kan kommuner använda? Vilka samhällsnyttor kan skapas? Vilket stöd finns för kommuner? Ta del av pågående arbete och erfarenheter från kommunal vattensamverkan i Skåne, grönplanering i Luleå och omhändertagande av dagvatten och skyfall i Alvesta.

Vi får höra om Naturvårdsverkets vägledningar för kommuner om naturbaserade lösningar och grönplanering och får information om myndighetens våtmarkssatsning. Länsstyrelsen berättar om resultaten från en ny rapport om flödesdämpning med naturbaserade lösningar som tagits fram inom LIFE IPSKR belyser EU:s nya naturrestaureringsförordning genom att gå igenom vad den innebär och processen som lett fram till lagstiftningen.

Datum: 12 april 2024
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag: 11 april 2024

Mer information och anmälan – SKR