Till innehåll på sidan

Nationellt matchmaking-möte: Utlysning om urban omställning i Europa genom konst och design

Den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, handlar om urban omställning genom konst och design. Onsdagen den 28 mars klockan 14.00–16.00 ges mer information om utlysningen och matchmaking.
Under mötet sker matchmaking och nätverkande för att underlätta för dig som intresserad av att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. Se nedan länk till Energimyndighetens webbplats för anmälan samt mer information om hur du anmäler intresse av att göra en pitch.

 

Building Transformation Capacities, BTC, ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Mer Information
Datum: 28 mars 2023
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Digitalt via Zoom