Till innehåll på sidan

Människa och klimat 2023 – När energilandskapet ritas om

Välkommen till en heldagskonferens med ledande samhällsforskare och politiker som möts för att diskutera hur den komplexa och nödvändiga samhällsomställningen kan bli verklighet. Konferensen är en del av forskningsprogrammet MESAM, Människa Energisystem Samhälle, som drivs av Energimyndigheten.

Konferensen ”Människa och klimat 2023: När energikartan ritas om” handlar om att möta dagens utmaningar med en mångfald av forskningsbaserad kunskap, utifrån ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på energisystemen. Syftet är att sprida kunskap och öka förståelsen hos beslutsfattare i samhället, om vad som driver förändring. Med rätt kunskap kan vi hantera komplexa utmaningar för att öka takten i omställningen till hållbara energisystem.

Arrangör: Energimyndigheten

Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm eller digitalt
1 juni 2023
09:00-16:00
Antalet platser är begränsat

Program

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras inom kort. Det går att följa förmiddagen 09.00–12.00 digitalt.

08.30–09.00 Registrering och mingeltid.

09.00–10.00 Inledning och omvärldsspaning.

10.00–10.45 Forskningsinsikter om styrning och beslutsfattande för omställning.

10.45–11.00 Paus.

11.00–12.00 Kommunerna och regionernas utmaningar, aktuell forskning om kommunal och regional omställning, perspektiv från kommunala och regionala politiker.

12.00–13.00 Mingellunch.

13.00–14.15 Parallella fördjupningssessioner:

  • Tema 1: Vilka kunskapsformer behövs i omställningen?
  • Tema 2: Utopisk eller dystopisk framtid?
  • Tema 3: En rättvis klimatomställning?

14.15–14.30 Paus

14.30–15.00 Panelsamtal utifrån de parallella sessionerna.

15.00–16.00 Workshop om framtidens behov av forskning om energiomställning.

Bakgrund

Energikartan i Europa håller på att ritas om, drivet av såväl politiska initiativ som teknikutveckling och det geopolitiska världsläget. Vårt beroende av hållbara, effektiva och stabila energisystem är i dag en av de mest centrala beredskapsfrågorna för Sverige. För många människor har konsekvenserna av höjda el- och bränslepriser blivit påtaglig i vardagen och röster höjs med krav på att bromsa eller rulla tillbaka klimatåtgärder. Det gör att vi kan ställa oss frågan om det nya energipolitiska landskapet är ett hot eller en möjlighet i klimatomställningen.

För att det ska bli lättare för beslutsfattare att navigera i det förändrade energilandskapet och för Sverige att nå de energi- och klimatpolitiska målen behövs ökad kunskap inom framför allt tre områden:

  • Hur olika beslutsprocesser och policyåtgärder kan bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.
  • Hur målkonflikter kan hanteras.
  • Hur gemensamma samhällsvisioner kan skapas.