Till innehåll på sidan

Digital konferens: Mål 11-veckan 2022

Var med den 25–27 januari för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

På eftermiddagen torsdag 27 januari avslutas dagarna i ett sammanfattande program med fokus på möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen.

Anmälan och programmet hittar du här – Anmälan mål 11-veckan (delegia.com)

Inledning 25 januari

Välkomna till tre dagar med digitala sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Dagarna inleds med att Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer hälsar alla välkomna tillsammans med Boverket generaldirektör Anders Sjelvgren, Formas generaldirektör Ingrid Petersson och Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Gemensam avslutning 27 januari

Vad behöver vi göra för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle? Vi behöver tänka nytt, gå från ord till handling, och hela Sverige ska med. Alla lösningar ska på något sätt ta plats i våra livsmiljöer som behöver formas så att de är hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor.

Under eftermiddagen sammanfattar vi veckan och tittar på Mål 11 i Agenda 2030 i större kontext. Vi lyfter blicken, tittar ut mot EU och in i några av landets kommuner. Deltar i programmet gör representanter från kommuner, akademin, näringslivet och Rådet för hållbara städer.

kl 13.00–13.20 Välkomna!
Dagens moderatorer Helena Bjarnegård, riksarkitet och ordförande för Rådet för Hållbara städer och Ann-Louise Rönestål Ek, journalist och programledare hälsar välkomna. Gabriel Wikström som är Nationell samordnare för Agenda 2030 pratar om omställningskraft och vad som krävs framöver.
kl 13.20–14.20 Nya lösningar på hållbara och levande livsmiljöer. Från Amsterdam till Tomelilla – livsmiljö, ekonomi och förändrade beteendemönster.
Vilka lärdomar kan vi dra från pandemin vad gäller omställning av våra städer och samhällen i en mer hållbar riktning? Pandemin innebär möjligheter att tänka nytt och ställa om, och visar bland annat på förändringskraften i ändrade beteenden och sociala normer. Representanter från Doughnut Economics Action Lab och Tomelilla komun har bjudits in för att prata om sina erfarenheter. Medverkar gör också forskaren Giulia Andrighetto som forskar om hur Covid-19 har förändrat sociala mönster och normer i samhället och vilka lärdomar som finns att dra om detta inför klimatkrisen och andra framtida globala kriser.
Medverkande:
Leonora Grcheva, Cities and Regions Lead Doughnut Economics Action Lab (DEAL)
Ilektra Kouloumpi, Senior Cities Strategist for Circle Economy (DEAL)
Stefan Persson, Tomelilla kommun
Jacob Wisén, RISE
Giulia Andrighetto, Institutet för framtidsstudier och Mälardalens universitet

kl 14.20–14.35 Paus

kl. 14.35–15.20 Nya lösningar på hållbara och levande livsmiljöer från EU till landets kommuner

Det finns mängder med satsningar från EU inom området hållbar samhällsutveckling. Några av dessa sätter utformning av livsmiljöer i centrum och kopplar till såväl den sociala som den miljömässiga ekonomiska hållbarheten. New European Bauhaus ledord är hållbar inkluderade och vacker. Klimatkontrakt och Eus 100 klimatneutrala städer är ett verktyg för att styra mot en fossilfri utveckling. Tillsammans är dessa satsningar och många fler kraftfulla verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle som landets kommuner nu vara delaktiga i.
Medverkar
Vera Winthagen, Policy Analyst , Joint Research Centre JRC, NEB team of European Commission
Albert Edman, senior projektledare RISE
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, Boverket
Harriet Wistemar, stadsarkitekt Skellefteå kommun
kl 15.20–15.50 Fokus: Ord till handling
Vi avslutar dagen med ett panelsamtal med representanter som på olika sätt är knutna till Rådet för hållbara städer. Vad behöver vi göra för att skynda på arbetet med Mål 11, och hur gör vi det tillsammans? Vi står inför stora samhällsutmaningar och alla utmaningar landar på olika vis i våra livsmiljöer i städer, orter och på landsbygden. Hur vi skapar och utvecklar våra livsmiljöer idag kommer att påverka världen i flera generationer framöver. Det är nu vi sätter ramarna för en hållbar framtid. Tillsammansarbete och fokus på att gå från ord till handling är avgörande.
Medverkande
Johanna Alkan Olsson, Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Kristina Birath, Eskilstuna kommun
Tommy Lenberg, verkställande direktör Byggherrrarna
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Kieran Long, överintendent ArkDes
kl 15.50-16.00 Tack och avslutning med Helena Bjarnegård, Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör och Ann-Louise Rönestål Ek

 

Mål 11 veckan arrangerades av medlemmarna i Rådet för hållbara städer tillsammans med samarbetsparter.