Till innehåll på sidan

Kunskapslunch: Energieffektivisering och hållbarhet vid renovering

Vilka är egentligen de bästa åtgärderna för energieffektivisering och hållbarhet vid renovering? Välkommen på E2B2s kunskapslunch så får du veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv.

Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras. I ett nyligen avslutat E2B2-projekt har forskarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering. Forskarna har analyserat energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

Vid E2B2s kunskapslunch får du veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen är de bästa åtgärderna. Du får också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen med energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

Programmet hittar du Energimyndighetens webbplats Kunskapslunch: Energieffektivisering och hållbarhet vid renovering – E2B2

Läs mer om E2B2-projektet:
Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar