Till innehåll på sidan

Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning

Rundabordssamtal 24-25 april – Vill du vara med och påverka nästa planerade utlysning för klimatomställning?

Under hösten 2024 planerar vi på Formas att öppna en utlysning som vänder sig till forskare och till beslutsfattare. Målet är att utveckla policys, regelverk och arbetssätt.

I en förberedande fas våren 2024 vill vi identifiera områden där vetenskaplig kunskap i större utsträckning behöver integreras i offentliga aktörers arbete för att skapa innovativa policys, regelverk och arbetssätt. Vi bjuder därför in dig till ett rundabordssamtal som handlar om att hantera komplexa frågor och potentiella mål- och intressekonflikter.

Läs mer och anmäl dig här: Rundabordssamtal 24-25 april: Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning – Formas

Vi genomför möten vid två tillfällen, välj det som passar dig bäst:

Tid: 24 april kl.10-12

Var: Formas lokaler, Drottninggatan 89, Stockholm

Eller

Tid: 25 april kl. 10.30-12.00

Var: Digitalt via Teams