Till innehåll på sidan
Illustrationer av olika transportmedel

Konferens: Sustainable Nordic cities with focus on climate smart mobility

Välkommen till en virtuell konferens om klimatsmart mobilitet i nordiska städer 3 februari 2021. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med transport, energi och samhällsplanering inom kommun, region eller nationella myndigheter i Norden. Under konferensen får du svar på frågor som:

  • Hur reser människor och hur transporterar vi gods i en hållbar stad?
  • Hur ser unga på dagens mobilitet?
  • Nollemissionszoner, hur kan de utformas?
  • Framgångsrika virtuella möten och effektivt distansarbete – hur gör man?
  • Hur planerar vi för ”cykel highways”?
  • Laddinfrastruktur, hur och var ska laddning finnas?
  • Hur gör vi det enkelt att hitta sin laddplats?

Ta del av presentationer från städer och regioner runt om i Norden som delar med sig av goda exempel och lärdomar på temat klimatsmart mobilitet och hållbara städer. Vi ger dig även möjlighet att påverka innehållet i konferensen.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Energimyndighetens webbplats.

Språk: konferensen hålls på engelska

En konferens inom ramen för Nordiska ministerrådets projekt Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet Konferensen är en avslutande aktivitet i projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet” som finansieras av Nordiska Ministerrådet.