Till innehåll på sidan

Kommunen som facilitator för industriell och urban symbios

SKR bjuder in till ett seminarium om kommunens roll som facilitator för industriell och urban symbios (IUS) som ett sätt att bidra till en mer cirkulär ekonomi, lokal näringslivsutveckling och konkurrenskraft. Det handlar om att öka resursutnyttjandet genom samverkan mellan olika aktörer. Därigenom bidrar man till att kommunens resursflöden vävs samman med de hos industrier.

Kommunerna Sotenäs, Norrköping, Örnsköldsvik och Sävsjö delar med sig av sina erfarenheter. Vi får även lyssna till Kristina Nyström, Linköping universitet, som forskar inom området. Även till Energimyndigheten och Centrum för Industriell och Urban Symbios (RISE) som berättar om vilket stöd som finns för kommuner.

SKR arbetar för att lyfta fram lärande exempel som visar hur kommuner och regioner arbetar med klimatomställningen. Under 2023 håller SKR en digital seminarieserie med utgångspunkt i ett antal lärande exempel.

Mer information och anmälan

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)