Till innehåll på sidan

Klimatsynks webbinarium: Hållbar upphandling

Vi ser gärna dig och dina medarbetare på Klimatsynks webbinarium: Hållbar upphandling.

Save the Date: 3 september 10-12 via Teams

Inbjudan med detaljerat program  kommer efter semestrarna.

EU:s regionalfond står inför en ny programperiod och det innebär också att Klimatsynk går mot sitt slut. Vi vill presentera lärdomar och erfarenheter från projekt i nuvarande period inom området hållbar upphandling. I det här webbinariet vill vi hjälpa till att svara på frågorna:

  • Vilka insatser inom området har gjorts med regionalfondsfinansiering?
  • Vilka resultat, lärdomar och erfarenheter finns?
  • Vad finns att bygga vidare på?

Under dagen kommer representanter från Upphandlingsmyndigheten och två projekt som finansierats genom regionalfonden att presentera goda exempel på hur det går att använda upphandling som ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmålen.

De projekt som kommer att presenteras är:

EnOff – Energieffektivisering i offentlig sektor

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentlig sektor. Modellen ska lösa problem med eftersatt underhåll och renoveringsbehov. Den skapar långsiktighet och ger möjlighet att jobba med samma partners över längre tid. EnOff-modellen räknar även långsiktig lönsamhet och gör det enklare att motivera till energieffektiviseringsinvesteringar.

Grön BoStad Stockholm

Projektet bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi, genom att stödja små och mellanstora företag som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av de fyra delprojekten handlar om upphandling med fokus på hur små- och medelstora företag kan utveckla sin upphandlarfunktion så att de ställer rätt krav och SME-företag kan delta i innovationsinriktade upphandlingar.