Till innehåll på sidan

Klimatfrukost – rättvis omställning

Klimatfrukost 35: En för alla, alla för en – rättvis omställning

Rättvis omställning innebär att gröna ekonomin på ett sätt som är så rättvist och inkluderande som möjligt för alla berörda. Att skapa anständiga arbetsmöjligheter och inte lämna någon bakom sig. Det innebär att uppfylla klimatmålen genom att säkerställa att hela samhället. Alla samhällen, alla arbetare, alla sociala grupper – är med i klimatomställningen.

Under denna Klimatfrukost diskuterar vi vad som menas med “rättvis omställning” utifrån ett kommunperspektiv. Varför det kan kännas svårt att prata om, och varför det ändå är så viktigt för att lyckas med omställningsarbetet. Vi får ta del av perspektiv och lärdomar från några städer som tagit sig an frågor om rättvis omställning och vilka exempel de har att dela med sig av.

Denna Klimatfrukost är ett smakprov på det som kommer under Transition Lab Forum Live: Rättvis energiomställning den 13:e juni.

Anslut till Viable Cities klimatfrukost via Zoom.