Till innehåll på sidan

Klimatfrukost 33: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen?

I nästan alla de städer som medverkar i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 finns ett lärosäte. De bidrar med mycket relevant forskning och utbildning på olika nivåer. Men på vilka andra sätt medverkar de i klimatomställningen och vad skulle de kunna göra mer av? Under denna klimatfrukost utforskar vi hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen bland annat genom samverkan på nya sätt.

Medverkar gör:

  • Lisa Redin, Miljö- och hållbarhetsstrateg på Umeå universitet

  • Johanna Sennmark, Miljöchef vid Avdelningen för infrastruktur på Sveriges lantbruksuniversitet

  • Mats Lundqvist, Vicerektor för nyttiggörande på Chalmers

  • Lena Neij, Professor på Lunds universitet

Klimatfrukosten genomförs i samarbete med Lärosätenas klimatnätverk, en insats finansierad av Vinnova och Formas.

Arrangör: Viable Cities