Till innehåll på sidan

Klimatanpassning i översiktsplaneringen

SKR bjuder in till ett digitalt seminarium om hur klimatanpassning kan inkluderas i översiktsplaneringen.

Vi får höra Boverket berätta om hur kommuner kan gå tillväga för att inkludera klimatrisker i översiktsplanen, Länsstyrelsen i Hallands län om hur de stöttar kommunerna i detta arbete samt kommunala exempel från Lerum, Malmö och Halmstad på hur de arbetar med frågan. SMHI kommer även föredra senaste forskningen gällande hur klimatet förväntas förändras.

Mer information och anmälan

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)