Till innehåll på sidan
Spirande växter vid jorden

Introduktion till Livscykelperspektivet

Funded by Energimyndigheten
Time period 2022-08-15 – Ongoing

Inom projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras utav Energimyndigheten har Swedish Life Cycle Center ett uppdrag att sprida kunskap till den offentliga sektorn i Sverige om vad livscykelperspektiv innebär och hur man kan använda sig av det i sitt arbete för att förbättra resurseffektiviteten i samhället samt bidra till mer hållbara energisystem.

Projektet genomför under vintern 2022–2023 en webbaserad seminarieserie med syfte att både sprida kunskap och inspirera till hållbara och långsiktiga beslut. Det första tillfället kommer vara en introduktion till livscykelperspektivet och vad det innebär för den offentliga sektorn. De följande seminarierna kommer att lyfta olika teman. Samtliga seminarier börjar med en föreläsning om respektive temaområde följt av några goda exempel på tillämpning av livscykelperspektivet inom den offentliga sektorn.

Målgrupper är bland annat kommunekologer, hållbarhets- och miljöstrateger, chefer, inköpare, upphandlare, kommunstrateger samt de som arbetar med att stötta närings-livet i kommuner och regioner.

Den kostnadsfria seminarieserien kommer att vara indelad i fem seminarier och anmälan är öppen för alla intresserade.

Seminarie #1
Introduktion till livscykelperspektivet

30 november, kl 9:00-10:00

Vad innebär livscykelperspektivet? Vilken roll spelar livscykelperspektivet för att kunna ta bättre, mer långsiktiga och hållbara beslut?

Under seminariet går vi igenom vad det innebär att ha ett livscykelperspektiv, olika begrepp som används och hur de hänger samman. Syftet är att skapa förståelse och kunskap om livscykelperspektivet och dess tillämpning.

Talare:
Kristian Jelse, Greendesk, samt Marcus Wendin, Miljögiraff

Kalender

Registrering