Till innehåll på sidan

Informationsträffar: The New European Bauhaus

The New European Bauhaus bjuder in till en serie informationsträffar där olika möjligheter att bidra till initiativet presenteras.

Ett nytt europeiskt Bauhaus är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Med initiativet kopplas European Green Deal till våra gemensamma miljöer och vi uppmuntras till ett kollektivt arbete för att tänka ut och bygga en framtid som är hållbar, inkluderande och vacker för alla våra sinnen.

Läs mer om initiativet New European Bauhaus på EUs webbplats

Planerade sessioner, sessionerna hålls på engelska.

15 februari kl 11.00–11.50 for Regions, cities and local authorities
16 februari kl 11.00–11.50 for Open to everyone
22 februari kl 11.00–11.50 for Scientific communities
23 februari kl 11.00–11.50 for Youth sector and universities
24 februari kl 11.00–11.50 for Creative sector (architects, designers, artists)
26 februari kl 11.00–11.50 for Businesses