Till innehåll på sidan

Informationsmöte om partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future

Tisdagen den 6 september klockan 13–15 arrangerar Formas, Vinnova och Energimyndigheten ett informationsmöte om den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions to a sustainable future, DUT. Under hösten 2022 öppnar den första utlysningen med en budget på omkring 80 miljoner euro och det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städernas hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet kommer ske digitalt via Zoom och anmälan är nu öppen.

Driving Urban Transitions to a sustainable future är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Formas, Vinnova och Energimyndigheten bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för programmet.

Urbana utmaningar som pelare

De urbana utmaningarna behöver hanteras här och nu, och det bör ske på ett integrerat sätt för att möjliggöra för en hållbar stadsutveckling. Utmaningarna har grupperats inom tre så kallade pelare: Cirkulära urbana ekonomier, 15-minutersstaden, och energipositiva stadsdelar. I Sverige ansvarar Formas för cirkulära urbana ekonomier, Vinnova för 15-minutersstaden och Energimyndigheten för energipositiva stadsdelar.

Läs mer om Driving Urban Transitions to a sustainable future på JPI Urban Europes webbplats.

Utlysning under hösten 2022

Under hösten 2022 öppnar den första utlysningen med en budget på omkring 80 miljoner euro. Svenska aktörer kan söka finansiering för både forsknings- och innovationsprojekt med frågor om mobilitet, energi och cirkulär ekonomi som kan bidra till en hållbar omställning i städer. För nationella pågående projekt är det samtidigt en möjlighet att kunna söka finansiering tillsammans med utländska aktörer som vill arbeta för hållbar samhällsbyggnad i en europeisk kontext.

Läs mer om den kommande utlysningen via forskningsfinansiärernas webbplatser.

Mer om informationsmötet

Tid: Tisdag 6 september klockan 13:00–15:00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Anmäl dig här

Arrangör: Formas, Vinnova och Energimyndigheten

På informationsmötet kommer Formas som koordinator, tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, att berätta om innehållet i programmet och inriktningen för den första utlysningen.

Preliminär agenda:

13.00 Introduktion om Driving Urban Transitions to a sustainable future

  • Margit Noll, ordförande JPI Urban Europe
  • Representanter från Formas, Vinnova och Energimyndigheten

14.00 Samtal med svenska deltagare i JPI Urban Europe-projekt

14.30 Praktiskt information om ansökningsprocessen och om ansökningsverktyget B2Match

Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor om programmet och utlysningen.