Till innehåll på sidan

Informationsmöte om ny europeisk utlysning om hållbar urban omställning

Formas, Vinnova och Energimyndigheten arrangerar ett informationsmöte måndagen den 4 september klockan 13.00-14.00. Det handlar om den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving urban transitions, DUT. Under hösten 2023 öppnar den andra utlysningen. Det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städernas hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet kommer ske digitalt via Zoom.
Driving urban transitions är ett partnerskap inom Horisont Europa med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar. Det ska  möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Formas, Vinnova och Energimyndigheten bidrar med finansiering. Svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för partnerskapet.

Transnationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban utveckling kan få stöd genom årets utlysning inom Driving urban transitions. Aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella projekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen.

Informationsmöte för svenska aktörer

Under informationsmötet kommer Formas som koordinator, tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, att berätta om innehållet i partnerskapet och inriktningen för den andra utlysningen. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor om partnerskapet och utlysningen.

Spara datumet till informationsmötet den 4 september. Mer information om agendan kommer att publiceras närmare inpå mötet.