Till innehåll på sidan

Informationsmöte om kommande utlysningar 2024

Jobbar du inom områdena klimat, energi eller mobilitet och är nyfiken på möjligheterna att samarbeta med andra europeiska aktörer inom Horisont Europa? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, onsdagen den 8 november kl 10:00.

I samband med att EU-kommissionen håller sitt informationsevent kring utlysningarna för 2024 inom kluster 5 klimat, energi och mobilitet bjuder vi in till en uppföljande dialog med fokus på era frågor och funderingar. Vi kommer att kortfattat gå igenom den politiska kontext som berör Kluster 5, bland annat den gröna och digitala omställningen och även peka på de möjligheter som finns för dig.

Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att delta i ett internationellt konsortium och vara en del av en ansökan till ett europeiskt samverkansprojekt. Vi vill ge dig en övergripande förståelse för innehållet i arbetsprogrammet och de olika strategier och policys som projekt förväntas bidra till. En stor del av tiden kommer att vigas åt era frågor.

Vi kommer inte att informera om detaljerna för de olika destinationerna eller vilka utlysningar som öppnas under hösten. För detta hänvisar vi till EU-kommissionens informationsdagar den 17 oktober 2023, se länk nedan. Under detta event fångar vi upp era frågor kring Horisont Europa, kluster 5 och kommande utlysningar.

Anmäl dig senast den 8 nov

Agenda 8 november

  • Introduktion till Horisont Europa och kluster 5, klimat, energi och mobilitet
  • Kort om syfte och målsättningar med klustret
  • Destinationer för kluster 5 (med angränsande partnerskap och uppdrag (missions))
  • Hur kan jag delta och vilket stöd kan jag få?
  • Dina frågor kring kommande utlysningar inom kluster 5 (kopplat till EU-kommissionens infoevent, se länk nedan)

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Arrangör: Energimyndigheten, Formas och Vinnova