Till innehåll på sidan

Hur finansieras Klimatneutrala städer?

EU har valt att samarbeta med 112 europeiska städer som har ambitionen att bli klimatneutrala till 2030 – och 23 svenska städer är med och tecknar klimatkontrakt. Men hur finansieras omställningen?

Välkommen den 15 november till Kapitaldagen där vi belyser hur vi kan finansiera klimatomställningen. Ambitionen med dagen är att arbeta med behovsägare med projekt i Nacka och Stockholm. Satsningarna handlar om mobilitet, energieffektivisering i fastigheter och investering för att nå klimatmålen i EUs taxonomi. Den beskriver man som en av de viktigaste och mest brådskande åtgärderna för att främja flödet av kapital till hållbara sektorer i behov av finansiering.

Under Kapitaldagen matchas behov hos kommuner och fastighetsägare med kapital och finansiärer. Du får även ta del av exempel på innovationer från flera företag och möjliga helhetslösningar från systemleverantörer.

Vi går på djupet med vilka kraven är för att möjliggöra investeringar. Exempel på frågeställningar är:

  • Vilka typer av kommande investeringar finns inom mobilitet och energi för att möjliggöra omställning till klimatneutrala städer,exempelvis genom digitalisering och AI

  • Vilka är finansiärerna som kan möjliggöra omställningen och hur kompletterar de varandra i olika faser?

  • Hur kan regionen hjälpa till att finansiera?

  • Hur hittar företag finansiering?

  • Hur ser de stora fonderna på den potentiellt enorma marknad som digitalisering och maskininlärning kommer utgöra?

  • Behöver vi ett finansiellt kunskapscentrum som säkerställer att parterna hittar varandra? Finns exempel från andra länder?

Eventet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Plats: Digitalt

Arrangör: ElectriCITY, Internetstiftelsen och Viable Cities