Till innehåll på sidan
Symbolerna för FNs Globala mål i Agenda 2030

Delaktighetsdagen 2021 – Agenda 2030 och universell utformning

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc.

På Delaktighetsdagen 2021 får vi lära oss mer om betydelsen av universell utformning i arbetet för att nå målen i Agenda 2030.

Lyssna på när bland annat Gabriel Wikström som är nationell samordnare för Agenda 2030 pratar om vilka möjligheter och utmaningar som finns med genomförandet av agendan.

Är du nyfiken på hur andra jobbar för att inkludera universell utformning? Under eftermiddagen tittar vi djupare på några specifika områden, bland annat om hur man skapar en hållbar skola.

Delaktighetsdagen vänder sig främst till anställda inom kommun, region och statliga myndigheter men alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

Dagen är kostnadsfri och sänds digitalt via Youtube.

Se hela programmet på Myndigheten för delaktighets webbplats.