Till innehåll på sidan

Hjälpmedelsriksdagen 14 maj

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

På Svenska mässan i Göteborg samlas den 14 maj politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Hjälpmedelsriksdagens görs i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Tid: 09:30 – 16:30, 14 maj.

 

Läs mer om MFD:s medverkan på hjälpmedelsriksdagen (mfd.se).

Ta del av det fullständiga programmet (hjalpmedelsriskdagen.se).