Till innehåll på sidan
Illustration med en jordglob, en karta över Sverige och ettt antal symboler

Hearing om godstransporter med fokus mot citylogistik

Energimyndigheten bjuder in till en öppen hearing om godstransporter med extra fokus på utmaningarna inom citylogistik, e-handel och samordnade varor.

Hearingen vänder sig till transportföretag, transportköpare, e-handelsföretag, fastighetsägare och kommuner. Under hearingen kommer du kunna lämna inspel på de presentationer som görs samt anmäla intresse till att delta i det fortsatta arbetet.

Datum: 17 december 9.00-11.30
Plats: Digitalt (Microsoft Teams)
Anmälan: Via länken här senast 8 december. Länken skickas den 9 december.

Program

kl 09.00 Introduktion
kl 09.10 Möjliggör köp av hållbara transporter genom hållbarhetsmärkning

Vad vill transportbranschen, e-handlare, transportköpare och branschorganisationer och vilka möjligheter finns att skapa en effektiv märkning för e-handels och godstransporter? Dessa frågor kommer Mårten Sjölin som representerar Transportföretagen att berätta om.

kl 09.40 Älskade stad – samlastning för färre transporter och en mer attraktiv stad

Robin Billsjö, Stockholms stad och Catherine Löfquist, Bring, delar med sig av erfarenheter efter snart fyra år med Älskade stad i Stockholm. Vilka lärdomar har dragits och hur har det gått till att ta samarbetet vidare till Malmö, Oslo och Trondheim?

kl 10.10 Statistik urbana godstransporter

Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget ”Hur kunskaperna om lätta lastbilar och andra godstransporter i urbana områden kan förbättras” och en ”Kunskapssammanställning om urbana lastbilstransporter”

kl 10.30 Paus

kl 10.40 Pilot för en öppen paketinfrastruktur

Christoffer Börjesson, Stockholms Fastighetsägare, berättar om hur en pilot för en öppen paketinfrastruktur som flera leverantörer av logistik kan ansluta sig till? För att inte varje transportör eller tjänst ska ha sin egna box, behöver vi samverka runt en öppen infrastruktur som hanterar dessa nära och i våra fastigheter.

kl 11.00 Samordnade paketleveranser till operatörsneutrala Serviceplatser

Tobias Forngren, Freelway, berättar om paketskåp och manuella ombud på landsbygd och bostadsområden.

kl 11.20 Avslut