Till innehåll på sidan

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för transportsektorns klimatmål

Tema: Ett transporteffektivt samhälle och minskad trafik

Hur: Digital konferens. Anmäl dig senast den 7 oktober. Konferensen kan också ses i efterhand på vår webb.

När: onsdag 12 oktober, klockan 9.00–12.00.

Program: Grönt ljus 2030 (trafikverket.se)