Till innehåll på sidan

Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad

Välkommen till digital frågestund om utlysningen Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad | Vinnova. Det är en utlysning som stänger den 15 februari kl 14.00.
Anslut till frågestunden fredagen den 20 januari kl 9 genom att klicka på denna länk: Klicka här för att ansluta till mötet

Denna utlysning är en del av ett nytt program, Grön och digital omställning, som är under utveckling. Det är Vinnovas nya satsning för en accelererad grön och digital omställning av näringsliv och samhälle. Detta är den första insatsen i
programmet, som är utmaningsdrivet och tematiskt upplagt med ett tydligt systemperspektiv. Med denna utlysning vill vi skapa förutsättningar för att mobilisera och skapa lösningar på komplexa utmaningar inom samhällsbyggnadssektorn. Projekten ska rusta aktörerna för större satsningar och fungera som en språngbräda till andra nationella och internationella utlysningar.

Projekten ska bidra till hållbar samhällsutveckling, där digitala lösningar möjliggör nya, banbrytande sätt att utveckla hållbara fysiska miljöer för alla människor. Omställningstakten är hög med digitalisering som en transformerande drivkraft, men behöver i högre grad omfatta även samhällsbyggnadssektorn och dess aktörer ur ett systemperspektiv. På sikt ska projekten stärka Sveriges konkurrenskraft genom hållbar samhällsutveckling och ökad affärs- och samhällsnytta.

Samhällsbyggnad som område handlar om hur den fysiska miljön planeras, byggs, används. förvaltas och utvecklas, samt om hur denna påverkar människor och biologiska system. Området innefattar utformningen av bostäder, arbetsplatser,
handel, offentlig miljö, grönområden och gator, såväl som försörjningssystem och infrastruktur. Den fysiska miljön ger grundläggande förutsättningar för hur vårt samhälle fungerar och har på så sätt stor påverkan på människors livskvalitet,
vardag och beteenden.

Frågor?

Utlysningsansvarig: Gunilla Thorstensson, Vinnova: gunilla.thorstensson@vinnova.se