Till innehåll på sidan

Gestaltad livsmiljö och demokrati

Välkommen till en inspirerande dag med nationella och internationella exempel som på olika sätt speglar demokratins relation till vår gestaltade livsmiljö!

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets konferens om gestaltad livsmiljö undersöker vi därför olika aspekter av demokratin från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.

Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Om Konferens Gestaltad livsmiljö

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Datum: 14 oktober
Arrangör: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd