Till innehåll på sidan

3 oktober 2023, Gestaltad livsmiljö – En konferens om kompetens

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Under dagen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer.

Årets Strålkastare

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare– aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Till dig som…

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Var: Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt.
När: 3 oktober 2023 ca kl 9.00–16.30.
Hur: Kostnadsfri heldagskonferens.

Arrangörer

De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd arrangerar tillsammans en årlig konferens om gestaltad livsmiljö sedan 2020.