Till innehåll på sidan

Frukostseminarium: Fem perspektiv på stadens omställning

Välkommen att starta dagen med nya insikter kring städernas roll i klimatomställningen!

Globalt upptar städer ungefär tre procent av jordens yta, men står för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer de snabbt. Våra svenska städer har en nyckelroll när omställningen ska genomföras i praktiken. Men här blir målkonflikterna också konkreta och besluten kommer nära vår vardag.

Tisdagen den 23 april bjuder Energimyndigheten in till ett frukostseminarium. Det sker i samband med lanseringen av den populärvetenskapliga skriften Fem perspektiv på stadens omställning. Deltagande är kostnadsfritt. Seminariet är öppet för alla, men antalet platser i lokalen är begränsat. Frukost serveras från kl. 8.00.

Under frukostseminariet får du ta del av nya forskningsresultat kring:

  • hur vi på lokal nivå kan fatta kloka beslut om framtidens energisystem – Anna Krook Riekkola, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
  • varför omställningen till minskad biltrafik i staden går långsamt – Sofie Hellberg, docent, Göteborgs universitet
  • hur vi kan energieffektivisera stadens kulturhistoriska byggnader utan att kulturvärden går förlorade – Mia Geijer, adjungerad universitetslektor, Uppsala universitet.

En längre presentation av talarna finns nedan. I ett panelsamtal med forskarna medverkar även kommunpolitiker och tjänstepersoner som arbetar med stadens omställning. Som deltagare inbjuds du att komma med frågor.

Frukostseminariet arrangeras av forskningsprogrammet Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM) som drivs av Energimyndigheten.

Mer om MESAM

Anmälan

Sista dag för anmälan till fysiskt deltagande, i Stockholm, är 18 april.

Anmäl dig för fysiskt deltagande

Du kan även delta digitalt.

Anmäl dig för digitalt deltagande

Program

Hur kan vi fatta kloka beslut om framtidens energisystem?

Anna Krook-Riekkola, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Hur kan modellbaserade framtidsscenarier kan vara till hjälp för att skapa framtidens hållbara energisystem, även på kommunal nivå. Hennes studie visar att genom framtidsscenarier anpassade till den lokala kontexten och en nära dialog mellan forskare och beslutsfattare skapas bättre förutsättningar för att formulera och förverkliga samhällsförändringen lokalt.

Minskad biltrafik i staden, men hur?

Sofie Hellberg, docent vid Göteborgs universitet. Omställningen till minskad biltrafik i Göteborg i praktiken går långsamt, trots stadens ambitiösa mål. Hennes studie visar att dagens förhållningssätt till bilen som transportmedel och rädsla för medborgarnas missnöje gör det svårt att minska biltrafiken i staden. För att nå klimatmålen krävs åtgärder som vågar omordna hierarkier i stadens transportsystem.

Behöver energieffektivitet och kulturhistoriska värden stå i konflikt?

Mia Geijer, adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet. Oklara begrepp och tekniskt krångliga regelkonstruktioner riskerar att leda till att kulturhistoriska värden går förlorade när byggnader energieffektiviseras. Men med tydligare definitioner av olika kulturvärdesbegrepp, förtydligad bygglovsplikt och ökad kunskap kan energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi gå hand i hand med bevarandet av kulturhistoriska värden.

Ett mer utförligt program kommer att publiceras inom kort.