Till innehåll på sidan

Forskarnytt: Parkering och mobilitetstjänster

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? För fjärde året anordnar vi en serie webbinarier där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor. Anmäl dig senast 15 november.

Del 4: Parkering och mobilitetstjänster
  • Kunskapsbyggande för mobilitetstjänster och flexibla parkeringstal vid bostäder.
    Föreläsare: Greger Henriksson, Kungliga tekniska högskolan
  • Från parkeringshus till mobilitetsnoder – affärsmodeller, beteendeförändringar och fysisk omdaning.
    Föreläsare: Åsa Hellström, Malmö stad.
Om projekten

Kunskapsbyggande för mobilitetstjänster och flexibla parkeringstal:
Allt färre parkeringsplatser anläggs per nybyggd lägenhet. Istället tillhandahålls fordonspooler och andra resetjänster i allt fler nya bostadsområden runt om i landet. Projektet presenterar sin analys som visar sambanden mellan invånarnas resmönster i förhållande till tillgång och kunskap om mobilitetstjänster.

Från parkeringshus till mobilitetsnoder:

Malmös befolkningsmängd ökar snabbt och det påverkar mängden trafik i stadsrummet. Samtidigt vill man skapa attraktivare ytor att vistas på och minska utsläppen från trafiken. Detta projekt utvecklar och testar mobilitets- och delningstjänster och nya sätt att tillhandahålla parkering i ett antal pilotförsök som syftar till att minska invånarnas behov av bil.