Till innehåll på sidan

Formas frukost: Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

Är transformation av hållbart samhällsbyggande något nytt? Eller är bara nya ord för att hantera gamla problem. Vad ska förändras och vem är berörd? Det är några av frågorna som vi tar upp på höstens första frukost.

Välkommen med intresseanmälan till Formas frukost 15 september. Alla som står på intresselistan får förtur till att boka plats när anmälan öppnar i slutet av augusti.

Det går även att delta digitalt genom att följa livesändningen via webben och skicka in frågor och inspel. Webbsändningen är öppen för alla men vi rekommenderar att du anmäler dig för att få information och påminnelse inför webbsändningen.

Program 15 september

7.30-8.00 Formas bjuder på frukostbuffé

8.00–9.00 Presentationer och panelsamtal

Medverkande

  • Johan Kuylenstierna, klimatexpert, ordförande i Klimatpolitiska rådet och tillträdande generaldirektör för Formas (från 6 september 2022)
  • Sara Brorström, docent i management och organisation på Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg
  • Christer Larsson, arkitekt, tidigare stadsbyggnadsdirektör och nuvarande ordförande i nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
  • Veronica Hejdelind, arkitekt, tidigare chef på Arwidssonstiftelsen och ArkDes
  • Jonathan Metzger, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga tekniska högskolan
  • Evelina Loberg, miljöstrateg på Gävle kommun och ansvarig för Viable Cities och utnämningen och satsningen 100 klimatneutrala städer i Gävle

Formas frukost är en del i en rad satsningar från Formas för att bidra till att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Mer Information

Datum: 15 september 2022

Tid: 07:30 – 09:00

Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)

Arrangör: Formas