Till innehåll på sidan

European Urban lunch talk

Den 27 maj sker ett digitalt lunchseminarium kl 12:00-13:00, Urban lunch talk, om nya sätt att tänka kring urban omställning. Lunchseminariet arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, som ingår i det europeiska samarbetet JPI Urban Europe.

ENUTC ska bidra till kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling och programmet vänder sig till forskare, kommuner, företag, civilsamhälle samt andra relevanta aktörer genom två utlysningar med tillhörande aktiviteter. Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande i forskningsprogrammet.