Till innehåll på sidan

Ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten

Vill din organisation vara med och främja produktion av förnybara drivmedel eller bidra till utveckling av smarta energisystem i Västerbotten? Kan ni bidra till att främja cirkulär ekonomi eller kartlägga risker kopplade till klimatförändringar? Då kanske vi kan hjälpa till med finansiering av projekt inom dessa områden.

Seminariet passar dig som arbetar med frågor rörande förnybara drivmedel och/eller utveckling av smarta energisystem i Västerbotten.

Om seminariet
Den 15 maj vill vi gärna träffa er för att samtala kring de utmaningar och möjligheter som finns i Västerbotten kopplade till förnybara drivmedel, smarta energisystem, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar. Under en halvdag kommer det finnas möjlighet att både lyssna på föreläsningar på temat och samtala med andra aktörer samt oss finansiärer. Vi hoppas på att kunna utbyta erfarenheter och inspirera till nya insatser.

Vi kommer också att berätta om de finansieringsmöjligheterna som finns hos Tillväxtverket respektive Region Västerbotten. Boka gärna av tiden i din kalender, inbjudan med program kommer inom kort.

I samarbete med: Region Västerbotten

Anmälan
Anmäl dig här.