Till innehåll på sidan
DUT-konferens i Bryssel 10-12 april. Foto på en ung kvinna med ryggsäck framför en stor kontorsbyggnad.

DUT-konferens i Bryssel 10-12 april

Spara datumet för den kommande DUT-konferensen 2024
– Driving Urban Transitions through Joint Action

 

Följ med oss till Bryssel den 10–12 april 2024 när vi samlar stadsledare, praktiker, forskare, investerare och visionärer i framkant av hållbara stadsomställningar. Driving Urban Transitions (DUT), ett europeiskt partnerskap som har åtagit sig att stödja städer på deras resa mot att bli hållbara, motståndskraftiga och inkluderande, bjuder in dig att vara en del av resan!

 

Datum: 10-12 april 2024
PlatsOmråde 42 | Rue des Palais 46, Bryssel

Anmäl dig till konferensen här.

 

Utforska mer information om DUT-konferensen på evenemangssidan.

 

Tre dagar med fart på samhällsomvandlingen
  • DUT:s policykonferens vartannat år med DUT:s öppna yta och festival
  • AGORA Strategic Dialogue: Att stärka den urbana framtiden: att överbrygga politik, innovation och lokala åtgärder
  • Kick-off-evenemang för projekt i DUT-ansökningsomgången 2022 (endast för inbjudna)

 

Programmets höjdpunkter
  • Upptäck de viktigaste instrumenten som används av DUT-partnerskapet för att förstärka effekterna av forskning och innovation.
  • Lär dig av städer som ligger i framkant när det gäller att implementera strategierna 15-minutersstaden, cirkulära urbana ekonomier och positiva energidistrikt.
  • Låt dig inspireras av Urban Doers och nya tillvägagångssätt i projekt som finansieras av DUT.

Samtal om:

  • Hur säkerställer vi att urbana övergångar är hållbara, motståndskraftiga och inkluderande?
  • Att gå från ord till handling: att lära sig av misstag och implementera evidensbaserade lösningar.
  • Identifiera drivkrafterna bakom urbana omställningar nu och i framtiden.

 

Att omsätta globala strategier i lokal handling

DUT Partnership är ett mellanstatligt finansieringsinitiativ för forskning och innovation i 28 europeiska länder. DUT har åtagit sig att ta itu med urbana utmaningar och bidra till det europeiska uppdraget för klimatneutrala städer, den europeiska gröna given och EU-agendan för städer.

Med mindre än sex år kvar till 2030 kommer DUT-konferensen 2024 att samla en mängd intressenter för gemensamt lärande och åtgärder, vilket främjar diskussioner om de viktiga nästa stegen på global, nationell och lokal nivå för att stärka dynamiken i övergången.

Hjälp oss att ta itu med utmaningarna och uppfylla löftena om forskning och innovation i ett uppdragsorienterat sammanhang.

Vi ser fram emot många möjligheter till interaktion mellan talare och deltagare och DUT-partnerna.

 

Målgrupp

Vi välkomnar alla som är aktiva och intresserade av stadsomvandlingar och hur man kan ta tillvara forskning och innovation i lokal samhällsomvandling. Detta inbegriper beslutsfattare i städerna, stadsförvaltningen, praktiker och lokala initiativ, privata företag, den akademiska världen, det civila samhället, nationella organ och EU-institutioner.