Till innehåll på sidan

Digital konferens: Människa och klimat – När energiomställningen börjar svida

Den globala uppvärmningen påverkar de grundläggande förutsättningarna för liv på jorden. Hur kan vi öka tempot i energiomställningen samtidigt som människors liv påverkas av besluten i allt högre grad?

Välkommen till konferensen Människa och klimat: När energiomställningen börjar svida, en mötesplats för forskare och beslutsfattare som vill dela kunskap och ta fram bättre beslutsunderlag kring energi- och klimatomställningen.

Konferensen arrangeras av Energimyndighetens forskningsprogram Mesam (Människa Energisystem Samhälle). Medverkar gör bland andra:
Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten

Sören Holmberg från SOM-institutet

Annika Nordlund från Umeå universitet och Klimatpolitiska rådet

Forskare från Mesam

Representanter från kommuner i hela landet som delar med sig av sina praktiska utmaningar och lösningar för att få invånarna med sig i omställningen

Under eftermiddagen erbjuds tre parallella sessioner om rättvis klimatomställning, hållbara städer och transporter samt industri och näringsliv. Dagen avslutas därefter med ett sammanfattande panelsamtal.

Dag: 20 maj

Tid: 10.00-15.00

Plats: Digitalt

‎‎Anmäl dig redan i dag via denna länk: Människa och klimat: När energiomställningen börjar svida (energimyndigheten.se) – och tipsa gärna personer i ditt nätverk som du tror kan vara intresserade!‎‎