Till innehåll på sidan

Digital kickoff för EU:s regionalfond 2021–2027 – Mellersta Norrland

Inom kort lanseras den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden), men vad innebär det? Vad är nytt och vilka möjligheter finns? Inom vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering? Anmäl dig till vår digitala kickoff för att få veta mer.

Programperioden 2021–2027 har som tidigare en tydlig inriktning på innovation, forskning, företagande och kompetensutveckling. Den här perioden ökar fokus på hållbarhet och målen i Agenda 2030. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald. Dessutom innefattar perioden nya specifika mål. Till exempel ska fondens pengar gå till att öka företagens konkurrenskraft, projekt som främjar en cirkulär ekonomi, och att utveckla smart specialisering. Men vad innebär smart specialisering i Mellersta Norrland och hur utvecklar vi det?

Från Tillväxtverket medverkar Patrik Sällström, chef för Europeiska regionalfonden, och Erica Rönnqvist, programansvarig för Europeiska regionalfonden i Mellersta Norrland, för att samtala om möjligheterna, nyheterna och målen i Regionalfonden under den här perioden. Även Nationella regionalfondsprogrammet medverkar för att berätta om sitt program och vilka möjligheter det ger i Mellersta Norrland.

Från Region Jämtland-Härjedalen deltar Juliana Gardahl Wettersten, enhetschef för finansiering och stöd, och Elise Ryder Wikén, regionråd, och från Region Västernorrland Sara Nylund, regionråd, och Peter Ekdahl, enhetschef för stöd och finansiering. De berättar om regionernas utvecklingsstrategier, utmaningar och mål kopplat till Agenda 2030, hur de hänger ihop med Regionalfondens finansiering, och vilka möjligheter till projekt det ger i regionerna.

Vi kommer också att förklara hur utlysningar, ansökningar och bedömningar går till, och presentera förbättringar som gör det lättare att planera projekt och genomföra sin ansökan. Dessutom kommer vi visa nyttan av tidigare projekt och hoppas kunna bjuda på mycket inspiration!

Boka in dig via formuläret längst ner, under länkarna. Eller via Boka/OSA-knappen längst upp till höger.

Varmt välkommen!