Till innehåll på sidan

Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Hållbar energi

I norra Sverige pågår nu en omställning av basindustrin som är viktig för både Sverige och Europa. Men vad krävs för att göra den möjlig – och hållbar? Hur säkrar vi en stabil energiförsörjning som når samhället på ett effektivt och hållbart sätt?

Välkommen till det första i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Värd för detta seminarium, som fokuserar på frågan om framtidens hållbara energi, är Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av energins roll i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Program

  • Välkomna, Maria Sunér för IVA Nords styrelse
  • Hur ser LKAB:s energibehov ut – idag, om fem år, på längre sikt? Stefan Savonen, LKAB
  • Det framtida energilandskapet – produktion, flexibilitet och lagring. Anna Krook-Riekkola, LTU
  • Hur säkerställer vi en stabil energiförsörjning? Stefan Forsgren, Skellefteå kraft
  • Hur säkerställer vi effektiv och hållbar energidistribution? Marcus Elander, Svenska Kraftnät
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?

Välkommen att delta på plats, eller digitalt via streaming.