Till innehåll på sidan
Boverksdagarna logotyp

Boverksdagarna 2022 – Så bygger vi framtidens samhälle!

Boverksdagarna är en årligt återkommande digital konferens som i år hålls den 17-18 november. Boverksdagarna fokuserar på planering, byggande och boende i livskraftiga miljöer. Årets tema är ”Så bygger vi framtidens samhälle”. Boverksdagarna är en konstandsfri konferens. 

Boverksdagarna ta avstamp från de samhällsutmaningar vi befinner oss i. Från brist på byggmaterial till ökade byggkostnader, klimatutmaningar till ett behov av bostäder för alla, men också i utmaningar kring våra resurser som mark och vatten, nationell- och lokal planering samt den statliga och lokala styrningen. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn, kommuner, och länsstyrelser, men även till dig som är intresserad av samhället.

Passa på att berika dina kunskaper och nätverka i digital med andra deltagare från hela Sverige. Under Boverksdagarna får du chansen att träffa Boverkets experter och samarbetspartners, samt delta i dialoger och valbara föreläsningar inom flera olika ämnen. Du kan även delta i Boverkets webbutbildningar, workshops och guidade turer i våra vägledningar. Konferensen gästas av olika föreläsare från myndigheter, universitet och organisationer.

Mer information och anmälan hittar du här:

Boverksdagarna 2022 (På Boverkets webbplats)

Boverksdagarna anmälan (På Delegias webbplats)