Till innehåll på sidan
Collage av en stad där det pågår olika aktiviteter

AGORA Thematic Dialogue: Making use of the 15-minute city – levers, impact criteria and indicators for a sustainable and inclusive urban mobility system

Det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions (DUT) bjuder in till en så kallad AGORA-event för att diskutera, reflektera och samskapa om 15minutersstaden!

Aktörer med intresse för urbana mobilitetsfrågor från stadsförvaltningar, civilsamhället, akademi, forskningsinstitut, små och medelstora företag m.m., välkomnas till en workshop om följande frågor:

  • Vilka är de största utmaningarna med att skapa ett mer hållbart och inkluderande mobilitetssystem i våra städer?
  • Vilka möjligheter finns?
  • Vilka är de viktigaste kriterierna för att definiera impact för 15-minuters stadsstrategier?
  • Vilka indikatorer kan hjälpa oss att beskriva förändringar i systemet för rörlighet i städer och dessa förändringars kvaliteter?

AGORA-eventet äger rum tisdagen den 31 maj 2022, 13:00–18:30 på plats i Helsingborg.

Evenemanget är på engelska.

Anmälan och mer information hittar du på JPI Urban Europes webbplats:

AGORA Thematic Dialogue: “Making use of the 15-minute city – levers, impact criteria and indicators for a sustainable and inclusive urban mobility system” | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)